On Off Bemanning 

 • Vi har personalansvaret
 • Vi har alle forsikringer og tillatelser for alle tre parter i On Off- modellen 
 • Vi tilser at alle regler følges, og vi støtter oppdragsgiver med den kompetansen som trengs rundt rammer og regelverk for innleie.
 • Vi er tilgjengelig 24/ 7

 

Medarbeideren

 • Medarbeideren skal alltid være fornøyd med oss.
 • Vi har oversikten: Vi kjenner våre ansattes erfaring, kompetanse og personligheter.
 • Vi sørger for tilrettelegging, bosted og koordinering av ankomst og hjemreise.
 • Vi har bransjens beste oppfølging av våre egne ansatte.

 

Oppdragsgiveren

 • Våre oppdragsgivere oppnår økt verdiskaping og konkurransekraft ved innleie fra oss.
 • Vi tilbyr fleksibilitet og variable lønnskostnader, samt konkurransedyktig lønnsnivå.
 • Vi har tydelige ansvarsforhold mellom oppdragsgiver og On Off Bemanning.
 • Våre oppdragsgivere har minimal økonomisk risiko.